stalker.bg

БЮЛЕТИН ЗА СЛУЖЕБНО ПОЛЗВАНЕ     10.12.2013
Днес, Франк Дзапа, ако беше чел Вазов, може би, би казал...
ИДЕ Я, ИДЕ
   броят
   архив
   автори
   връзки
   за нас
   контакт

 Идеята не е дизайн
дизайнът не е предпечат
предпечатът не е печат
печатът не е разпространение
разпространение не е пиар
пиарът не е маркетинг
маркетингът не е счетоводство
счетоводството не е планиране
планирането не е управление
управлението не е идея
идеята не е дизайн.

Част от словото при откриване
на НЕОХРАНЯЕМА ЗОНА 2007 ?
 


 

 
 

© Copyright - Stalker Project - Studio IDA