23.09

2010

     БЮЛЕТИН ЗА СЛУЖЕБНО ПОЛЗВАНЕ
ВАРНА-ВАРШАВА

Анна Владева

stalker.bg

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

броят

архив

контакт

връзки

за нас

 

   Този брой е съвсем различен от онова, което трябваше да бъде. И макар че читателят загуби завинаги съмнителното удоволствие да оцени достойнствата на първоначално замислената версия, Издателя ще бъде донякъде щастлив.

Издателя твърди, че разказите за местата изместват разговорите за проблемите.
Аз не съм съгласна. Аз мисля, че където и да отиде човек, особено когато е за кратко, проблемите му вървят с него. Защото „проблем” – това са нещата, за които размишляваме, и въпросите, на които търсим отговори.

Този брой проследява два мисловно-събитийни паралела – моя и на Издателя, които се случиха в рамките на една седмица и на разстояние от няколко хиляди километра, което обаче много често се стопяваше до нула, благодарение, естествено, на съвременните комуникации.

Благодарение на тях, още с пристигането си и в тон с добрата пътешественическа традиция, изпратих на Издателя писмо със саморъчно направени снимки и текст: „Поздрави от улица Рицерска!”


 

 

ДЕН НА УЛИЦА РИЦЕРСКА
ДЕН НА УЛИЦА РИЦЕРСКА – ПРОДЪЛЖЕНИЕ
ДЕН НА УЛИЦА КОЛОНИ
МНОГОЛИКАТА ВАРШАВА
Ирина Файон
ПИКТОГРАМИ
ПИКТОГРАМИ (дуплика)
Димитър Трайчев
ПРЕДСТАВИ – ПРЕНАРЕЖДАНЕ
ПОЕТ НА ПИАНОТО
200 години от рождението на композитора Фредерик Шопен
Розмари Стателова
ПРИОРИТЕТИ
Димитър Трайчев
ПРОЕКТИТЕ – МОДА ИЛИ ШАНС?
Любомир Кутин, участник в екипа на Дирекция Култура и духовно развитие в Община Варна, създал Програмата за финансиране на творчески проекти
ПАН АНДЖЕЙ

В това издание на „А3 - Бюлетин за служебно ползване” са използвани плакати на Миляна Стоилова, Александър Калудов и Димитър Трайчев, участвали в Конкурса за плакати на тема „Шопен”, организиран от Полски институт – София и Международно триенале на сценичния плакат – София. Плакатът на Миляна Стоилова е селектиран за участие в изложбите в София и Варна, организирани по случай 200 годишнината от рождението на Фредерик Шопен.

Още за полската връзка в А3:
„Киселини от тромпета с лимончето”, Д. Трайчев
 

© Copyright 2005 - Stalker Project - Studio IDA